Magaalaa Gambeellaatti Poolisiin tiraafikaa tokko rukutamuun wal qabatee jeequmsi dhalate.

Magaala guddoo Naannoo Gaambeellaa, Gaambeellaa, keessatti Wixata kaleessaa poolisiin tiraafikaa tokko rasaasaan rukutamuu hordofee naannichatti muddamni dabalaa dhufuu jiraattonni himan.

Poolisichi rasaasaan mormarra rukutamuu eeruun haala lubbuusaaf yaaddeessaa keessa jiraachuu himameera.

Haleellaa hidhattootaan raawwatame kana hordofee tajaajjilli hawaasaa akka Baankii, geejjibaafi kannneen biroo addaan citee turuu jiraattonni eerameera.

Maddeen naannichaa wabeefachuun maddi odeefannoo Addis Standard akka gabaasetti taateen kuni guyyaa kaleessaa naannoo sa’aatii 4:20 poolisiin tiraafikaa maqaansaa Chuul Gatkuut jedhamu hojiirra osoo jiruu Hoteela gaambeellaa biratti rasaasaan rukutamuu hima.

Foolisiin kun Morma irra kan rukutame yoo ta’u hospitaalatti yaalamaa kan jiru ta’us haala lubbuu isaaf sodaachisu keessa akka jiru barameera.

Yaalii ajjeechaa kana hordofuun magaalattii keessatti muuddamni dabalaa jiraachuu himeera. Haleellaa kana kan raawwatan “hidhattoota Anyuwaak” ta’u maluu shakkiin jedhu jiraachuus ibsame.

Haleellaa mudate hordofuun magaalattii keessatti tajaajilli hawaasaa akka baankii, manneen barnootaa, geejjibaafi kanneen biroo addaan cituu gabaafame.

Haleellaa naannoo Gaambeellaa aanaa addaa Itaang jedhamtu keessatti Caamsaa bara darbe gaggeefame kan lubbuu namoota 17 galaafate hordofee haalli nageenyaa naannicha keessa jiru sodaachisaa dhufeera.

Haleellaa awutoobisii lamarratti Adooleessa 2023 keessa hidhattootaan raawwatame hordofee namoonni sadii ajjeefamuufi 23 madaa’uun nii yaadatama.

Akkasumas, haleellaa Guraadhala 2024 keessa naannichatti mudateen namoonni lama ajjeefamaniiru. Bitooteessa 2023 asitti haaleellaawwan garaagara raawwatamaniin lubbuun namoota 138 darbuufi 113 madaa’uu Komishiniin Mirga namoomaa Itoophiyaa gabaaseera.

Leave a Reply