[la_divider height=”xlg:120px;lg:120px;xs:1px;mb:1px;”]
[la_heading tag=”h1″ spacer=”line” spacer_position=”bottom” line_height=”5″ title=”The Structure of Oromo Gadaa System” title_fz=”lg:18px;” title_color=”#dd3333″ line_color=”#01ba17″][/la_heading][la_heading alignment=”left” title_fz=”lg:15px;” title_color=”#dd3333″ title=”1. TUULAMA OROMO GADAA SYSTEM”]

Senior Councils of Gadaa Oromoo

 1. Hayyuu Gadaa Oromoo
 2. Yuuba Gadaa Oromoo
 3. Buleecha Gadaa Oromoo

[/la_heading]

[la_heading alignment=”left” title=”2. Booranaa Oromo Gadaa System” title_fz=”lg:15px;” title_color=”#f41000″]

Gadaa Council

The Gadaa Council is a body of executive Gadaa leadership, and it consists of six members. They are:

 • A President (Abba Bokku)
 • Two vice-presidents (Abba Gadaa) and
 • Three senior councillors (hayyuu).

The three presidents are the most senior officers of the Gadaa Council. And additional three senior advisors are available to both offices of the presidents.  Furthermore, all members of the Gadaa Council are regarded as equals despite the fact that they exercise distinct functions and play different roles.

Gadaa Council is a separate structure of Gadaa government.

Gadaa council will elect Six junior councilors in addition to the three senior councilors, that means we have nine councilors.

TITLE TERM OFFICE CLAN
The president

Abbaa Gadaa/ Abbaa Fiixee/Arboora

2016-2024 sabboo, Digalu
Vice-president/Abbaa Gadaa Kontoma

 

2016-2024 Gona , Dambitu
Vice-president/Abbaa Gadaa Kontoma

 

2016-2024 Sabbo, Karrayyu
Councillor

(Hayyu Adula

2016-2024 Gona,Hawwaxxuu
Councillor

(Hayyu Adula)

2016-2024 Sabbo, Maxxaarrii
Councillor

(Hayyu Adula)

2016-2024 Gona,Konnittuu

[/la_heading]

[la_heading alignment=”left” title=”3. Gujii Oromo Gadaa System” title_fz=”lg:15px;” title_color=”#f41000″]

Lubaa :- socio-political groupings

Baallii:- Political Power holder

Yaa’a:- regular session of delegates in the Lubaa

Abbaa Gadaa:- Ruling Party headed by ‘Abbaa Gadaa’

Haaganaa:-  Gadaa Gujii ( Uraagaa, Maattii and Hokkuu)

Gumii Bokkoo:- which is the highest authority in the Gujii Gadaa system.

Therefore , political, legal, cultural, social and religious administrative activities in the Gadaa System planned, organized, staffed, directed, coordinated, and reported by these channels of social settings.

These five parts includes Muudaana, Halchiisa,Dhallaana, Harmufa and Roobalee.

[/la_heading]

[la_heading]

Boorana

 • Meelba/Harmufa
 • Muudana/Roobalee
 • Kiilolee/Birmajjii
 • Biifolee/Muldhata
 • Michillee/Duuloo

[/la_heading]

[la_heading]

Macca-Tuulama

 • Birmajjii
 • Michillee/Muudana
 • Duuloo/Halchiisa
 • Meelbaa/Hambissa
 • Roobalee

[/la_heading]

[la_heading]

Arsii 

 • Birmajjii
 • Roobalee
 • Bahara
 • Horata
 • Bultuma

[/la_heading]

[la_heading]

Gujii

 • Harmufa
 • Roobalee
 • Muudana
 • Halchiisa
 • Dhalana

[/la_heading]

[la_heading]

Ituu-Humbanna

 • Horata
 • Dibbaaqa
 • Dibbeessa
 • Fadata
 • Darara

[/la_heading]

[la_heading]

Every Oromo child is assimilated in one of the five Gada systems  party from the date of birth. He/She joined the member of Abbaa Gadaa,  who is in power at the time of his/her birth.

[/la_heading][la_heading alignment=”left” title=”4. Contemporary Gadaa Leaders” title_fz=”lg:15px;” title_color=”#dd3333″]

Elected Abbaa Gada according to Gamtaa Abbootii Gadaa Oromiyaa assembly 2019.

[/la_heading]

[la_heading]

Boorana

 1. Kuraa Jaarsoo
 2. Adii Jaldeessaa
 3. Boruu Diimaa
 4. Huggaa Boruu
 5. Qaamphee Buttee
 6. Soraa Areeroo
 7. Abduuba Dullachaa
 8. Galgaloo Jaarsoo
 9. Qaamparree Areeroo

[/la_heading]

[la_heading]

Gabbra

 1. Ibraahim Jiloo
 2. Aloo Huggaa
 3. Kanaa Galgaloo
 4. Agarsuu Guyyoo
 5. Ibreen Eedin

[/la_heading]

[la_heading]

Gujii

 1. Jiloo Maandhoo
 2. Surraalee Goobanaa
 3. Qilxaa Girjaa
 4. Girjaa Godaanaa
 5. Gammadaa Halakee
 6. Miidhagaa Notee
 7. Gannaalee Me’ee
 8. Duubee Godaanaa
 9. Waaree Bariiso

[/la_heading]

[la_heading]

Siikkoo-Mandoo

 1. Aliyyii Mahaammadsuruur(Buttaa)
 2. H/Mahaammad Umar(Baharee)
 3. Abuna She/Abdullaxiif(Roobalee)
 4. Umar Mohaammad(Birmajii)
 5. Hasan Joohar(Horata)
 6. Badhaanee Ida’oo(Bultuma)
 7. H/Tusaa Waaqoo(Horata)
 8. H/Hasoo Guddatoo(Bultuma)
 9. Siisaay Kaayyoo(Hayyuu)
 10. Ahimad Galatoo (Birmajii)
 11. Boonsaa Tufaa (Roobalee)
 12. Qaasoo Raaboo(Baharee)

[/la_heading]

[la_heading]

Ituu Humbannaa

 1. Shaamiil Ahimadoo
 2. Abdurrazaaq Ahimad
 3. Ahimad Saadiqoo
 4. Usmaan Umar
 5. Ahimad Yusuuf
 6. Saadiq Ijeboruu
 7. Guysaa Ibsaa
 8. Ahimad Huseen
 9. Mohaammad Hasan

[/la_heading]

[la_heading]

Tuulama

 1. Goobanaa Hoolaa Ejersoo
 2. Hundee Bayyanaa Guddatoo
 3. Gadaa Dagaagaa Ida’ee
 4. Fiqaaduu Abarraa Hundee
 5. Daadhii Raayyaa Badhaadhaa
 6. Gurmeessaa Wadaajoo Qadiidaa
 7. Lataa Birraa Mojoo
 8. Lammaa Tumsaa Jifuu
 9. Tufaa Bariisoo Waaqayyoo
 10. Siisaay Taaddasaa
 11. Bariisoo Urgeessaa
 12. Galaashee Raagaa

[/la_heading]

[la_heading]

Karrayyuu

 1. Kadiroo Hawaas Boruu
 2. Hawaas Bulaa Hawaas
 3. Hawaas Qumbii Boruu
 4. Abbaa Baalchaa
 5. Jiloo Diidoo Fantaalle

[/la_heading]

[la_heading]

Macca

 1. A/Diggaa A/Dullaa  (Jimma)
 2. Asfawuu Kabbadee(W/Bahaa)
 3. Sheenahim Hasan (Jimma)
 4. Geetaachoo Dhibbisaa(Qellem Wallaggaa)
 5. Kaliifaa Shoonoo(I/A/Booraa)
 6. Tasfaayee Tuujjoo(Walisoo)
 7. Mokonnin Qana’aa
 8. Taammiraat Camadaa
 9. Girmaa Didhaa
 10. Taliilaa Oljirraa
 11. Gaaddisaa Bayyanaa(H/Guduruu)
 12. Dachaasaaa Wadaajoo
 13. Addaamuu Itichaa(Hayyuu)
 14. Geetaachoo Tarfaa(L/Wallaggaa)
 15. Taakkalaa Dhinsaa(Hayyuu)
 16. Nugusee Ganaa (Hayyuu)
 17. Warqinaa Tarreessaa
 18. Fayyisaa Dabali

[/la_heading]

[la_heading title=”Oromia Districts” title_fz=”lg:15px;” title_color=”#dd3333″]Oromia is a regional state in Ethiopia and the homeland of Oromo people.

The capital of Oromia is Finfinee (Addis Ababa).[/la_heading]

[la_heading]

A. Shawaa Bahaa

 1. Ada’aa
 2. Adaamaa
 3. Adaamii Tulluuf jiddoo kombolchaa
 4. B\M Bishooftuu
 5. Booraa
 6. Dugdaa
 7. Boosat
 8. Fantaallee
 9. Gimbichuu
 10. Liiban
 11. Lumee
 12. B\M Baatuu

[/la_heading]

[la_heading]

B. Shawaa Kibba Lixaa

 1. Sooddoo Daaccii
 2. Qarsaa Maalliimaa
 3. Daawwoo
 4. Iluu
 5. Gooroo
 6. Bachoo
 7. Sadan Sooddoo
 8. Ammayyaa
 9. Tolee
 10. B/M wollisoo
 11. Wanchii
 12. Walisoo

[/la_heading]

[la_heading]

C. Godina Addaa naannawaa Finfinnee

 1. Aqaaqii
 2. Booreehii
 3. B/M Buraayyuu
 4. Hoolataa
 5. Wal maraa
 6. Sabbataa Hawaas
 7. Muloo
 8. B/M sabbataa
 9. B/M Sandaafaa
 10. Laga Xaafoo Laga Daadhii
 11. B/M Duukam
 12. B/M Sulultaa
 13. B/M Aqaaqii
 14. Sulultaa
 15. Galaan
 16. B/M Sandaafaa

[/la_heading]

[la_heading]

D. Shawaa Lixaa

 1. Abuna Gindabarat
 2. Ada’aa Bargaa
 3. B/M Amboo
 4. Amboo
 5. Baakkoo Tibbee
 6. Calliyaa
 7. Daannoo
 8. Dandii
 9. Ejeree
 10. Ilfataa
 11. Gindabarat
 12. Jalduu
 13. Jibaat
 14. Meettaa Roobii
 15. Miidaaqeeny
 16. Noonnoo
 17. Dirree Incinnii
 18. Tokkee kuttaayee
 19. Meettaa
 20. Ejersa Lafoo
 21. Liiban Jawwii
 22. Gincii
 23. Coobii

[/la_heading]

[la_heading]

E. Qeellem Wolloggaa

 1. Anfilloo
 2. Daallee Sadii
 3. Daallee Waabaraa
 4. B/M Dambii Doolloo
 5. Gaawwoo Qebbee
 6. Gidaamii
 7. Hawaa Galaan
 8. Jimmaa Horroo
 9. Laaloo Qilee
 10. Sayyoo
 11. Yemaaloogii Walal

[/la_heading]

[la_heading]

F. Wallagga Lixaa

 1. Aayira
 2. Baabboo Gambeel
 3. Begii
 4. Boojjii Coqorsaa
 5. Ganjii
 6. B/M Gimbii
 7. Gullisoo
 8. Boojjii Dirmajjii
 9. Haaruu
 10. Hoomaa
 11. Jaarsoo
 12. Qondaalaa
 13. Qilxu Kaarraa
 14. Laaloo Asabii
 15. Mana Sibuu
 16. Najjoo
 17. Noolee Kaabbaa
 18. Sayyoo Noolee
 19. Yuubdoo
 20. Lataa Sibuu
 21. Mandii

[/la_heading]

[la_heading]

G. Wallaggaa Bahaa

 1. Bonayyaa Booshee
 2. Diggaa
 3. Jiddaa Ayyaanaa
 4. Kiramuu
 5. Gobbuu Sayyoo
 6. Gudayyaa Biilaa
 7. Guutoo Giddaa
 8. Haroo Limmuu
 9. Leeqaa Dullachaa
 10. Eebantuu
 11. Jimmaa Arjoo
 12. Limmuu
 13. B/M Naqamtee
 14. Saassiggaa
 15. Nuunnuu Qumbaa
 16. Sibuu Siree
 17. Waamaa Hagaloo
 18. Waayyuu Tuqaa
 19. Gudayyaa Jaree
 20. Guutoo Waayyuu
 21. B/M Angar Guutee

[/la_heading]

[la_heading]

H. Horroo Guduruu Wollaggaa

 1. Abbaay Commaan
 2. Abee Dongoroo
 3. Amuruu
 4. Guduruu
 5. Habaaboo Guduruu
 6. Horroo Bulluq
 7. Jimmaa Gannat
 8. Jimmaa Raaree
 9. Shaambuu
 10. Jaardagaa Jaartee
 11. Horroo

[/la_heading]

[la_heading]

I. Shawaa Kaabaa

 1. Abbichuu fi Nyaa’aa
 2. Alaltuu
 3. Dabire Liibanoos
 4. Dagam
 5. Darraa
 6. B/M Fiichee
 7. Giraar Jaarsoo
 8. Hidhamuu Abootee
 9. Jiddoo Jaddee
 10. Qinbibiit
 11. Kuyyuu Garba Gurraachaa
 12. Waara jaarsoo
 13. Wucaalee muka xurii
 14. Yaayyaa gullallee

[/la_heading]

[la_heading]

J. Arsii

 1. Aminyaa
 2. Asakoo
 3. Asallaa
 4. Balee Gasgaar
 5. Collee
 6. Digaluuf Xiijjoo
 7. Diksiis
 8. Dodoya
 9. Inqolloo Waabee
 10. Gololchaa
 11. Guunnaa
 12. Heexosa
 13. Jajuu
 14. Limmuuf bilbiloo
 15. Loodee Heexosaa
 16. Martii
 17. Muunessaa
 18. Roobee
 19. Seeruu
 20. Siree
 21. Shirkaa
 22. Suudee
 23. Xannaa
 24. Xiyyoo
 25. Ziwaay dugdaa
 26. Shanan kooluu

[/la_heading]

[la_heading]

K. Arsii Lixaa

 1. Adaabbaa
 2. Arsii nageellee
 3. Dodolaa
 4. Gadab Asaasaa
 5. Kofalee
 6. Koksaa
 7. Qoree
 8. Nansaboo
 9. Siraaroo
 10. Shaallaa
 11. B\m shaashamannee
 12. Shaashamannee
 13. Heeban
 14. B\M dodolaa
 15. B\M nageellee
 16. Wandoo gannet
 17. Bishaan gurracha

[/la_heading]

[la_heading]

L. Boorana

 1. Yaa’a bal’oo
 2. Areeroo
 3. Eelwayyee
 4. Dirree
 5. Waacillee
 6. Guchii
 7. Mi’oo
 8. Moyylee
 9. Taltallee
 10. Dhaas
 11. Diilloo
 12. Guumolee
 13. Dubulluq

[/la_heading]

[la_heading]

M. Baalee

 1. Agaarfaa
 2. Barbaree
 3. Daawwee qacin
 4. Diinshoo
 5. Gin’iir
 6. Goobbaa
 7. B\M goobbaa
 8. Gaasaraa
 9. Gololchaa
 10. Gooroo
 11. Guurraadhaamolee
 12. Harrannaa bulluq
 13. Dalloo maannaa
 14. Laga hidhaa
 15. Madda walaabuu
 16. B\M roobee
 17. Sawweenaa
 18. Sinaanaa
 19. Raayyituu
 20. Daawwee sarar

[/la_heading]

[la_heading]

N. Gujii Bahaa

 1. Adoolaa reeddee
 2. Annaa Sorraa
 3. Booree
 4. Daamaa
 5. Girjaa
 6. B\M adoolaa woyyuu
 7. Haroo wolaabuu
 8. B\M nageellee
 9. B\M Shaakkisoo
 10. Shaakkisoo
 11. Liiban
 12. Uraagaa
 13. Waadaraa
 14. Sabbaa boruu
 15. Gooroo doolaa
 16. Aagaa wayyuu
 17. Gumii eldaaloo

[/la_heading]

[la_heading]

O. Harargee Bahaa

 1. Baabbilee
 2. Baddannoo
 3. Cinaaksan
 4. Dadar
 5. Fadis
 6. Gurawa
 7. Gola Odaa
 8. Gooroo Guutuu
 9. Gursum
 10. Haromaayaa
 11. Jaarsoo
 12. Qarsaa
 13. Kombolchaa
 14. Kurfaa Callee
 15. Malkaa Bal’oo
 16. Meettaa
 17. Mayyuu Mulluqee
 18. Miidhagaa Tolee
 19. B/M Dadar
 20. B/M Haramaayaa
 21. Gooroo Muxii
 22. B/M Awwadaay
 23. Qumbii

[/la_heading]

[la_heading]

P. Harargee Lixaa

 1. Ancaar
 2. Baddeessaa
 3. Bookee
 4. B/M Ciroo
 5. Ciroo
 6. Gammachiis
 7. Daaroo Labuu
 8. Doobbaa
 9. Gubbaa Qorichaa
 10. Habiroo
 11. Gumbii Bordoddee
 12. Masalaa
 13. Xuulloo
 14. Mi’eessoo
 15. Hawwii Guddinaa
 16. Burqaa Diimtuu
 17. Odaa Bultum

[/la_heading]

[la_heading]

Q. Jimmaa

 1. Aggaaroo
 2. Coora Botor
 3. Dedoo
 4. Geeraa
 5. Gommaa
 6. Qarsaa
 7. Limmuu Kossaa
 8. Limmuu Saqqaa
 9. Maannaa
 10. Oomoo Naaddaa
 11. Saqqaa Coqorsaa
 12. Saxxammaa
 13. Shabee Somboo
 14. Siigimoo
 15. Sokorruu
 16. Xiroo Afataa
 17. Gumaa
 18. Limmuu Gannat
 19. Noonnoo Beeenjaa
 20. Aggaaroo

[/la_heading]

[la_heading]

R. Iluu Abbaa Boor

 1. B/m Mattuu
 2. Goree
 3. Hurrumuu
 4. Yaayyoo
 5. Sal’ee Noonnoo
 6. Makkoo
 7. Daarimuu
 8. Buree
 9. Diiduu Laaloo
 10. Dooraannii
 11. Algee
 12. Noophaa
 13. Bachoo
 14. Haluu

[/la_heading]

[la_heading]

S. Buunnoo Beddellee

 1. B/M Beddellee
 2. Gachii
 3. Cooraa
 4. Deggee
 5. Daaphoo Haannaa
 6. Iluu Harar
 7. Dhidheessa
 8. Boorachaa
 9. Cawwaaqaa
 10. Makkoo

[/la_heading]

[la_heading]

G. Gujii Lixaa

 1. B/m Bulee Horaa
 2. Bulee Horaa
 3. Dugdaa Daawwaa
 4. Galaanaa
 5. Abbayyaa
 6. Qarcaa
 7. Hamballaa Waamannaa
 8. Malkaa Soddaa
 9. Surroo Barguddaa
 10. Birbirsa Kojowaa

[/la_heading]

[la_heading title=”Yayyaba Tokkummaa Oromoo”][/la_heading]
[la_heading title=”Oromo Cause Gadaa Conv”][/la_heading]