Irreechi galtee gamtaa oromooti.

We are a proud and resilient people, but we are also facing many challenges. We must stand together and defend our rights. We must also work to build a better future for us and our children.

The Irreecha ceremony is a time for us to come together and celebrate our culture. It is also a time for us to reflect on our past and to commit to a better future. I urge you to participate in the Irreecha ceremony and to make it a success.

Together, we can make a difference. We can protect our people and safeguard our future.

The Irreecha ceremony is a time for us to come together as a people and celebrate our culture, give thanks for the blessings in our lives, and renew our hope for the future. It is a time for us to put aside our differences and come together as one.

We have faced many challenges in the past, but we have always overcome them. We will not let anyone divide us. We will not let anyone take away our culture or our land.

We urge you, foollee and Qeerroo of Oromo, to be strong and courageous. Be proud of your Oromo heritage. And work to make the world a better place. But when we have been divided, we have been weak. We have been exploited and oppressed. We have lost our way.

We urge you today, our people, to come together and be united. Let us put aside our differences and work together for a common goal. Let us build a better future for ourselves and for our children.

We can do this if we work together. We are the Oromo people. We are strong and resilient. We are united. We can achieve anything.

” Irreechi irree oromooti.

Oromoon tokko. Yoo qoqoodamne ni dadhabna. Karaatu nu harkaa bada. Wal hin qoodnu. Rakkoowwan hedduu dabarsineera. Nuti uummata Cimaa fi dandamataadha. Yoo waliin hojjenne waan kamuu milkeessuu dandeenya. Hin injifatamnu. Ofii keenyaaf akkasumas dhalootaaf, egeree fooyya’aa ni uumna.

Foolleen gadaa oromoo qeerroo fi qarreen akkasumas ummanni oromoo bal’aan jabaatee tokkummaasaatiin irreecha baranaa irreecha milkii fi yeroo kamirraallee miidhage gochuun abdii keenya gara fuulduraa akka nuuf haaromsitan abdiin isinirraa  qaba. 

Bakka jirtanitti gurmaa’aa, wal dhaga’aa, waliif ajajamaa, wal geggeessaa milkaa’aa.

Horaa bulaa

Deebana ” Abbaa Duulaa Dinquu Dayyaasaa

bilbila kanaa gadiirratti bilbiluun yaada keessan gumaachaa.

+1 (202) 209-4041

Leave a Reply