Yayyaba Shanan
Gumii Hayyoota Gadaa Oromoo

Kaayyoo

  1. Tokkummaa Saba Oromoo Mirkaneessuu
  2. Haqaaa Uummata Oromoo Dhugoomsuu
  3. Mootummaa Oormoo Gadaa Irratti hundeessu
  4. Egeeree Ummata Oromoo Karoorsuu
  5. Gadaa Oromoo Haaroomsuu fi Cimsuu

Gumii Hayyoota Gadaa Oromoo
Yaa’ii Kampaalaa
Kampaalaa, Yuugaandaa
March 5, 2023

Yayyaba kana gadifageenyaan dubbisuuf barreeffama kanaa gadii fayyadamaa.

Five Declarations
Assembly of Hayyoota Gadaa Oromoo
Objectives

  1. Affirming the Unity of the Oromo Nation
  2. Realizing the Just Cause of the Oromo
  3. Making Gadaa the Foudation of Oromo Governance
  4. Shaping the Future of the Oromo People
  5. Strengthening and Revitalizing the Oromo Gadaa

Assembly of Hayyoota Gadaa Oromoo
The Kampala Convention,
Kampala, Uganda
March 5, 2023

Leave a Reply