Ergaa Dr Bayaan

  • Post author:
  • Post last modified:July 30, 2023

Walitti Qabaa Hayyoota Gadaa Oromoo, Bayaan Asoobaa (Ph.D) Ergaa walitti qabaa Hayyoota Gadaa Oromoo  Hunda dura dursee baga waamicha keenya dhageessanii naagaan dhuftani. Dhimma waltajjii hayyoota Gadaa Kampaalaarratti ta’e otuu…

Continue ReadingErgaa Dr Bayaan

Erga Abbaa Duulaa

  • Post author:
  • Post last modified:July 30, 2023

Abbaa Duulaa Dinquu Dayyaasaa Ergaa Abbaa Duulaa Yooyyaa; harka fuune! Kabajamtoota ilmaan Oromoo, angafoota warra Kuush akkam jirtu? "Yaa abbaa duulaa, silaa akka itti jirru ni agartahoo; akkatti jirru maaf…

Continue ReadingErga Abbaa Duulaa

Gadaan waa hunda

  • Post author:
  • Post last modified:July 30, 2023

Gadaan waa hunda. Sirni Gadaa sirnaafi seera Oromoonni ittiin walbulchu, kan duulee roorroo ofirraa ittisu, kan dinagdee isaa ittiin tikfatuufi dagaagfatu, akkaata inni itti waliin jiraatuufi kan hawwiin dhala Oromoo…

Continue ReadingGadaan waa hunda